Discrete Semiconductor

GRJ32ER71K475KE11L

GRJ32ER71K475KE11L

Regular price Rs. 94.78
GRM32ER7YA106KA12L

GRM32ER7YA106KA12L

Regular price Rs. 63.68
IDH06SG60CXKSA2

IDH06SG60CXKSA2

Regular price Rs. 236.22
IDH09SG60CXKSA2

IDH09SG60CXKSA2

Regular price Rs. 270.91
BZX79-C3V9,133

BZX79-C3V9,133

Regular price Rs. 1.24
IKW50N65H5FKSA1

IKW50N65H5FKSA1

Regular price Rs. 237.80
BF820,215

BF820,215

Regular price Rs. 3.09
BCX70J,215

BCX70J,215

Regular price Rs. 1.03
BCV47,215

BCV47,215

Regular price Rs. 2.93
BCV46,215

BCV46,215

Regular price Rs. 2.93
BC860C,215

BC860C,215

Regular price Rs. 1.10
BC850C,215

BC850C,215

Regular price Rs. 0.96
BC850B,215

BC850B,215

Regular price Rs. 1.10
BC849C,215

BC849C,215

Regular price Rs. 1.10
BC817-40,215

BC817-40,215

Regular price Rs. 0.60
BC849B,215

BC849B,215

Regular price Rs. 1.10
MMBTA42,215

MMBTA42,215

Regular price Rs. 1.19
BC847BW,115

BC847BW,115

Regular price Rs. 0.62
BSR19A,215

BSR19A,215

Regular price Rs. 4.42
BCW33,215

BCW33,215

Regular price Rs. 2.90
BC858B,215

BC858B,215

Regular price Rs. 0.66
BC857B,215

BC857B,215

Regular price Rs. 0.52
BC857A,215

BC857A,215

Regular price Rs. 0.52
BC856B,235

BC856B,235

Regular price Rs. 0.54